Ju längre bort mobilen är, desto bättre fokus

46 min
En låda att lägga undan mobilen i är årets julklapp enligt HUI. Och Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap, tycker att det här är en rätt bra idé, som kan hindra oss att ständigt plocka fram telefonen.

"Mobilen har under det senaste decenniet gett upphov till den kanske snabbaste beteendeförändringen i människans historia", skriver Handelns utredningsinstitut, HUI, och det håller Sissela Nutley med om. Valet av "årets julklapp" tyder på att vi börjar reflektera kring vårt eget mobilanvändande, säger hon, och menar att lådan kan höja trösklarna mot varenda liten instinkt vi har att plocka upp mobilen. Hon berättar om forskning som visar att vår koncentration kan öka alltmer ju längre ifrån oss vi lägger telefonen. Och vi behöver också pauser där vi inte gör någonting alls, vilket mobilen kommit att förhindra, säger Sissela Nutley.
I veckomagasinet möter vi också Anna-Maria som förlorade sitt barn i graviditetsvecka 42, när hon deltog i studien som visar just att risken kan minska om förlossningen sätts igång tidigare. Vi hör om den nya konstgjorda "huden" som kan ge förstärkande känselintryck till virtual reality, om studien som visar att musik är sig kanske överraskande lik över hela jorden, och om hur olika genetiska lösningar kan ge skilda fjärilsarter snarlika färgteckningar. Barn världen över rör sig för lite, och så tar vi en titt på den nya trenden bland elitidrottare att äta vegansk kost.

Programledare Lena Nordlund.

Musik som spelats i avsnittet

 • 14.21
  Inga M. Haetta - Mana Gallaka Noukat
  Album: Lappish Joik Songs from Northern Norway
  Bolag: Folkways Records
 • 14.24
  Mans Olsson - Lapp-Nilspolska efter Munter-Johan (2)
  Album: Vall- trall- & Lapp-Nils låtar
  Bolag: Naxos Sweden - Caprice
 • 14.25
  Alan Mills - Iroquois Lullaby
  Album: Canada's Story in Song
  Bolag: Folkways Records