Barnet i litteraturen – om vuxnas ord och barns maktlöshet

30 min
Barnet och barndomen är vanliga litterära teman. Men vem blir Barnet när vuxna definierar det? Och med vilka motiv? Ett kulturreportage om vuxnas ord och barns maktlöshet.

Evighetslånga barndomssomrar eller nattsvart barndomsskräck – allt det där som händer oss innan vi fyllt 18 och är en outsinlig källa som författare öser ur, i bok efter bok efter bok söker de efter de perfekta orden för att skildra barnet.

Men vilka blir barnen när vuxna definierar dem? Blir de bara en vuxen fantasi om Barnet, baserad på en sentimental längtan tillbaka till den egna barndomen? Och vad gör det i så fall med de verkliga barnens röster, tystas de än mer eftersom de inte stämmer med vuxnas förvrängda fantasibarn?

Reporter Jenny Aschenbrenner har träffat författarna Mirja Unge och Kristoffer Leandoer, och forskaren Jeanette Sundhall för att nysta i vad vuxnas ord gör med barnens maktlöshet.