Vad hände sedan? Vi följer upp några av våra granskningar

30 min
Kaliber följer upp några av våra tidigare program. Bland annat Fiskets felaktiga fångster, De religiösa entreprenörerna och Fotbollsdrömmar och luftfakturor.