Hot och våld när lagen ska följas

30 min
Vi granskar arbetssituationen för landets alkoholhandläggare. Kalibers enkät visar att hot, våld och påtryckningar inte är ovanlig

Ansvarig utgivare för detta avsnitt: Gunilla Sax