Ibland sker oförklarliga tillfrisknanden av svårt sjuka patienter, är det mirakel?

Här finns inget ljud
Sker mirakel eller är det bara en väldigt liten sannolikhet som ändå sker? Vad säger vetenskapen om dessa fenomen, är det verkligen ett gudomligt ingripande eller bara otillräckliga kunskaper?

Varje dag rapporteras det om mirakel runt om i världen, det kan vara i en trafikolycka då någon mirakulöst överlever, det kan vara en eldsvåda som förintar allt utom ett hus som oförklarligt står  kvar och i rasmassorna efter en jordbävning hittas ett levande barn, sjuka dödsdömda patienter tillfrisknar överallt även i Sverige utan att läkare kan förklara varför.

I Vatikanen arbetar 25 heltidsanställda varje dag för att kartlägga, avfärda eller bekräfta mirakel om dessa mirakulösa tillfrisknande.

I Människor och tro får vi höra pastorn och teologen Micael Grenholm som i sin bok ”Dokumenterade mirakel” menar att mirakel via bön faktiskt sker.

Gunilla Burell, dr i psykologi, forskare och föreläsare på Uppsala Universitet som länge jobbat med hjärtpatienter resonerar om mirakulösa tillfrisknanden tillsammans med trollkarlen, mentalisten och tillika dr i fysikalisk kemi Per Johan Råsmark som dessutom är troende.

Från Brasilien, ett land som kryllar av andlighet och där tron på mirakel är högst levande, besöker vi staden Aparecida där mirakel närmast blivit en institution.

Musik som spelats i avsnittet

 • 14.08
  Soeur Marie Keyrouz/Ensemble de la Paix - Chants de l'Office de la Nativité (Syrian tradition)
  Soeur Marie Keyrouz/Ensemble de la Paix
  Sacred Songs from East and West
  Etikett: Warner Classics
 • 14.21
  Padre Marcelo Rossi - Nossa Senhora
  Album: Paz Sim, Violência Não (Volume 2)
  Bolag: Sony BMG Music Entertainment