Arbetsförmedlingen, kemikalier, förlossningsvård

30 min
Ring P1 från Malmö om bland annat omgörningen av Arbetsförmedlingen, kemikalier i dricksvattnet och förlossningsvården. Programledare: Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg