Kampen om skogen 2: Om älgarna, markägarna och jägarna.

25 min
Skadorna på ungtallen får stora ekonomiska konsekvenser, men har också inneburit att markägare börjat plantera gran istället för tall – och det omformar delar av den svenska skogen fullständigt.

Varje vinter äter älgar stora mängder tallskott för att klara sig genom den kalla årstiden.

Men älgarnas hunger väcker ilska bland skogsägarna, som vill skjuta mer älg, och slippa se sina tallplanteringar förvandlas till smörgåsbord. 

De som förväntas skjuta bort älgen är jägarna, men de vill å andra sidan se en stark och livskraftig älgstam, så att det finns vilt då jakten startar.

I det här, det andra programmet, möter vi Göran Fahlén, som är både jägare och skogsägare, och som drabbats väldigt hårt av älgbetesskador på sin mark.

Dessutom träffar vi professorn Camilla Sandström, som forskar om hur den här gamla konflikten ska lösas, och berättar om att det finns ljus i tunneln.

Programmet sändes första gången hösten 2018