Hur är det att leva mellan könen?

Här finns inget ljud
Pojke eller flicka? Finns det bara två kön? Hur är det att leva mellan könen? Idag ägnar vi hela programmet åt reflektioner och aspekter på kön. Först hör vi kulturjournalisten Matilda Gustavsson om intersexualitet (mellan två kön). Författaren och journalisten Magnus Linton berättar sedan om den argentiska lagen som ger medborgarna rätt att själva byta identitet.

I dagarna avskaffades efter lång kamp steriliseringskravet för transsexuella som vill byta kön. Kravet stred mot de mänskliga rättigheterna, slog Kammarrätten i Stockholm fast. 

Debatten har främst handlat om transsexuella, men en grupp glömdes bort: de som föds med oklart kön. Hör Matilda Gustavsson om intersexualitet nu och då.

Och sedan Magnus Linton om den argentinska lagen som ger medborgarna  rätt att själva byta juridiskt kön utan medicinska eller psykiatriska undersökningar.

Många ser detta som en stor seger för landets alla travestis; feminina män som inte önskar byta kön rent fysiskt, samtidigt som de identifierar sig som kvinnor.

Travestis, som ofta tvingas arbeta som prostituerade, har länge kämpat för sin rätt att själva definiera sin könsidentitet. Nu har de fått den och Linton reflekterar kring vad den nya lagen innebär för könsstereotyper och heteronormer.(Det här senare inslaget sändes första gången den 11 septermber 2012)