Fotboll som räddar liv - Sofie Nehvonen om Gatans lag

24 min
Fotbollslaget Gatans lag är en samlingsplats för missbrukare och hemlösa. För bara ett par år sedan var Sofie Nehvonen i samma utsatta situation som många av lagets medlemmar, men tack vare fotbollen har hon tagit sig ur missbruket och är idag verksamhetsansvarig för Gatans lag, som tog emot Zlatans pris Nummer 10 på Fotbollsgalan. Till Kalle, Hanna och David kommer hon för att berätta om sin resa.