Det stora språnget mot fossilfritt stål

20 min
Svensk stålindustri vill bli först i världen med att producera stål fossilfritt. Ett enormt teknikskifte som bryter med tusenåriga anor. Målet är en rejäl minskning av Sveriges utsläpp av koldioxid.

Vi besöker SSAB:s masugn i Luleå, som tillsammans med anläggningen i Oxelösund svarar för 10 procent av de svenska utsläppen av koldioxid. Där byggs idag en pilotanläggning för att testa en ny metod att få fram järn ur järnmalm. Vätgas ska användas som reduktionsmedel i stället för kol. Biprodukten blir då: vanligt vatten.

Förhoppningen är att kunna få fram ett helt fossilfritt stål på marknaden senast 2026.

I programmet medverkar Mårten Brännström, driftledare masugnen i Luleå, Martin Pei, teknisk direktör på Hybrit, och Gunilla Hylander, tekniskt ansvarig på pilotanläggningen i Luleå.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.09
    Johann Johannsson - A Memorial Garden on Enghavevej
    Album: Copenhagen Dreams: Music from the Film
    Bolag: NTOV / Cobraside