Månadens diktare: David Vikgren

4:29 min
Dikt: ur "Materialvägensägen" 1a rad: Vad är ett stort hål väger inte ett ord ens Uppläsning: David Vikgren

DIKTSAMLING: "Materialvägensägen" (Teg Publishing, 2019)

MUSIK Filip Jers: Östra promenaden

EXEKUTÖR Filip Jers, munspel