Månadens diktare: David Vikgren

3:24 min
Dikt: ur "Materialvägensägen" 1a rad: Grophelvete till sist är ju Uppläsning: David Vikgren

DIKTSAMLING: "Materialvägensägen" (Teg Publishing, 2019)

MUSIK Gil Aldema: Första satsen ur In chassidic mood

EXEKUTÖR Giora Feldman, klarinett, Lior Shambadal, dirigent, Berlins symfoniker