#srfrukost: Den engagerade journalisten

63 min
Ett frukostseminarium om var gränsen går mellan personlig övertygelse och objektiv journalistik från 12 december.

Människa och journalist samtidigt. Hur gör man för att få det att gå ihop? En av journalistikens grundstenar är att den ska stå fri från särintressen. Samtidigt växer ett alltmer värderingsstyrt samhälle fram. Hur hanteras frågan på redaktionerna?

Kan moraliska dilemman uppstå när viktiga samhällsfrågor fångar engagemanget? Kan man som journalist förhålla sig oberoende och neutral till något man brinner för? Eller är det först genom att vara helt öppen med sin position som man blir trovärdig på riktigt?

Frukostseminariet tar upp frågor om var gränsen mellan engagemang och objektiv journalistik går. Seminariet inleds med ett samtal mellan moderator Erik Blix och Marcus Ekdahl, redaktionschef på HD/Sydsvenskan. Därefter följer ett panelsamtal.

Medverkande:
 Marcus Ekdahl, redaktionschef på HD/Sydsvenskan.
• Aleyna Kaya, journalist och student
• Paulina Neuding, krönikör, jurist och Europaredaktör för nättidskriften Quillette
• Hanna Toll, kanalchef Sveriges Radio Göteborg
• Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter

Seminariet inleds av Sveriges Radios vd Cilla Benkö. Moderator är Erik Blix.