Planerade kejsarsnitt en kostsam global trend

20 min
Allt fler kvinnor i världen föder barn med hjälp av kejsarsnitt, trots att det i normala fall är ett sämre alternativ för både mor och barn jämfört med vanlig förlossning. Kejsarsnitt är dessutom betydligt dyrare än vanliga förlossningar. Det fyraåriga EU-projektet OptiBirth ska kartlägga varför så många kvinnor mer eller mindre rutinmässigt förlöses med kejsarsnitt också vid nästa förlossning och varför skillnaderna mellan olika länder är så stora.

Sverige tillhör föregångsländerna eftersom "bara" omkring hälften av kvinnorna som fått kejsarsnitt första gången också får det en andra gång. Frågan är varför det blir ytterligare ett kejsarsnitt även om det inte finns några medicinska komplikationer som talar för det.

- Så också här i Sverige kan vi bli bättre på att sätta kvinnan som ska föda i fokus. Rätt stöd och bemötande från vården är mycket viktigt, och kanske prioriterar vi inte förlossningsvård tillräckligt högt, säger Ingela Lundgren, barnmorska och forskare på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och en av OptiBirths projektledare.

Medverkande:
Ingela Lundgren, barnmorska och forskare vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
Johanna Kruusval, mamma med erfarenhet av både kejsarsnitt och normal förlossning