Is bara is del 1: Is som industri och levebröd

Här finns inget ljud
Vad är mer naturligt än is! Den bara finns där, som del av vår vardag. Vi halkar på den, åker skridskor eller har den i drinken. Men för vissa, betyder isen betydligt mer än så.

På vår isresa möter vi människor som lever av, för och på isen.  Ismakaren som bygger upp och isbrytarkaptenen som krossar; forskaren som stöttar Trafikverket för att  halkbekämpningen av 10.000 mil vägar i Sverige ska bli effektivare och idrottaren som mer än någon annan har fysisk närkontakt med isen.

Det handlar om is som industri, levebröd och passion.