Skolministeriet : Vad ska man göra åt glädjebetygen?

Här finns inget ljud
Hur utbrett är problemet med glädjebetyg och betygsinflation? Och vad kan man göra för att uppnå en likvärdighet i betygssättningen mellan skolor?

Rektorn Linnéa Lindquist på Hammarkullsskolan i Göteborg har tröttnat på att se hur friskolor sätter högre betyg på sina elever än vad de kommunala skolorna gör. När skolorna har ungefär samma elevunderlag så är skillnaderna orimliga menar hon och kallar de höga betygen för glädjebetyg.

Vi träffar också Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet som forskar om bland annat betygssättning, Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund och regeringens särskilde utredare i betygsfrågor Jörgen Tholin.

Ett program av Mona Ismail Jama.