Nåd – Pake Hall

6:25 min
En buddistisk morgonandakt med Pake Hall från Göteborg i denna världsreligionernas vecka med gemensamt tema.

Zenbuddisten finner sin väg genom Buddhas ord men också insikten om att vi alla var och en alltid är felbara. Pake Hall talar om sina skuldkänslor över allt resursslöseri och ogenomtänkt i sitt liv. Klimatångest är ett begrepp som används ofta för den oro och känsla av otillräcklighet som delas av många idag.

När jag fastnar i dessa mörka tankar och känslor, så är vägen ut ofta den nåd jag finner genom Bodhisattva-föreskrifterna. Genom dem så lovar jag att ha en vördnad för allt levande, verka för en hållbar och etisk ekonomi, arbeta för lika rättigheter för alla och förvalta den Jord som är oss alla given.
I dessa föreskrifter finner jag nåd. Men egentligen inte i föreskrifterna i sig – utan i att jag inser att jag behöver ta mitt ansvar för att leva ett upprätt liv.

Text

Bodhisattva-föreskrifterna
Attadiipa sutta SN 22:43

Musik

Running away/Bob Marley

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.45
    Bob Marley, The Wailers (Jamaica), I-Threes, Glen Dacosta, David Madden, Vin Gordon - Running Away
    Album: Kaya
    Kompositör: Bob Marley
    Bolag: Tuff Gong