Nåd – Salim Najar

6:34 min
Veckans morgonandakter tar avstamp i de fem världsreligionerna och har "nåd" som tema. Idag hör du Salim Najar från Lund som utgår från sin muslimska tro.

Nåd är enligt min tro något som genomsyrar vår hela existens. I allt vad vi gör bör vi visa nåd gentemot skapelsen såsom Gud har visat nåd gentemot oss. Alla koranverser börjar med Guds namn; "Den Barmhärtige och den Nåderike", förutom en. Och vi tror att all form av nåd som finns bland människor, djur och naturen sen skapelsens begynnelse fram till domedagen bara är en av hundra av Guds nåd. Resten har Gud sparat till människor för livet efter detta.

 Text
Koranen 3:159

Musik
Rahman, ya rahman - Mishari Rashid

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.45
    Mishari Rashid - Rahman, Ya Rahman
    Kompositör: Mishari Rashid
    Bolag: Alfan Music