Del 2/7 Fetmaepidemin: Polypiller till alla över 55 för hjärtat?

20 min
Hjärt-kärlsjukdomar dödar flest per år. Kan en kombinationstablett om dan av mediciner för blodtryck och kolesterol till alla över 55 kunna förebygga infarkter och stroke? Allt om polypiller.

I PolyIranstudien i Golestan har iranska forskare följt 6800 personer över 50 under 5 år och gett hälften ett polypiller med blodtryckssänkare, kolesterolsänkare och blodförtunnare plus livsstilsråd och andra hälften bara råden. Det blev 34 procent färre infarkter och stroke med polypiller. Men studien har fått kritik för brist på placebo och randomisering.

Örjan Magnusson i Stockholm som fick en hjärtinfarkt 2015 skulle absolut kunna tänka sig att ta ett polypiller istället för de fem olika mediciner han tar idag. Men Peter M Nilsson som är professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds Universitet tycker att det behövs en svensk studie innan pillren kan prövas i vården här.

Till hösten ska en ny studie i ämnet bli färdig: Försöksledaren Salim Yusuf, professor vid McMasters universitet i Kanada, hoppas att de polypiller han testar i studien TIPS-3 med 5700 deltagare i nio länder, bland annat Indien, Filippinerna, Colombia, Kanada och Tanzania visar sig rädda liv.