سانحه هوایی و ادامه رسیدگی به حادثه، ترک تحصیل برخی از پناهحویان به علت مقررات موقت پناهنده پذیری، تمدید بازداشت مظنون به جنایت علیه بشریت

2:24 min
خلاصه خبرهای بخش فارسی - دری رادیو سوئد را اینجا بشنوید