Sopor på menyn när vargen blev hund

20 min
När vargen blev hund innebar det bland annat att den utvecklades till att tåla allt mer stärkelserik föda. På så sätt kunde den leva på de sopor de tidiga jordbrukarna lämnade efter sig. Den slutsatsen drar forskare i Uppsala som gjort genetiska studier där de jämfört vargar och hundar. Förutom skillnader i hjärnan är en skillnad i vilken kost matsmältningsapparaten tål tydlig. I Vetandets värld möter vi Erik Axelsson, forskare vid Uppsala Universitet, som står som huvudförfattare till studien. Kerstin Lidén, professor i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet, medverkar också. Programledare Camilla Widebeck.