اکثر مظنونان به بمب‌گذاری دادگاهی نمی‌شوند؛ به آتش کشیدن ده‌ها موتر در یوله؛ جشنواره فلم یوتبوری؛ تعلیق پروازهای ایران ایر و نگرانی مسافران

2:24 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.