"Vierge Moderne" av Edith Södergran

3:26 min
Första rad: Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum Uppläsning: Kerstin Andersson

Diktsamling: "Samlade Dikter" (Wahlström & Widstrand 1997)

MUSIK Mélanie Bonis: Mélisande

EXEKUTÖR Veerle Peeters, piano