#srfrukost i Eskilstuna: Bilden av landet

59 min
Den 6 februari bjöd Sveriges Radio in till ett frukostseminarium i Eskilstuna, under Folk och kultur, om hur livet utanför storstäderna bevakas.

Medielandskapet har förändrats i grunden de senaste åren. Antalet lokalredaktioner har minskat och många kommuner saknar i dag en permanent bemannad redaktion. På flera orter saknas dessutom bankkontor, polis och affär. Vilket ansvar har medierna som sammanhållande kraft i samhället när andra gemensamma strukturer försvinner? Vilken bild av landet utanför storstäderna är det som träder fram i riksrapporteringen? Vilket ansvar tar medier för att spegla hela landet och minska klyftan mellan stad och land? Och vad händer med självbilden och förtroendet för samhället om bevakningen av det egna närområdet minskar?

Seminariet inleddes med en intervju mellan moderator Erik Blix och Josefina Syssner, biträdande professor i kulturgeografi, verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings Universitet. Författare till boken ”Mindre många” som handlar om vad som händer med platser som bebos av allt färre människor och hur kommunen och samhället påverkas.

Därefter följde ett panelsamtal med:

  • Lisa Abrahamsson, biträdande redaktionschef, TT Nyhetsbyrån, tidigare platschef vid nyhetsbyråns redaktion i Sydney (som bevakar Sverige på håll under natten, och på så vis utnyttjar tidsskillnaden).
  • Christer El-Mochantaf, chefredaktör GT med förflutet på bland annat Skaraborgs Läns Tidning och Nya Lidköpings-Tidningen.
  • Erik Lindenius, medgrundare och programledare för podden Mediespanarna och medieforskare och lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet.
  • Josefina Syssner, biträdande professor i kulturgeografi, Prefekt vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) vid Linköpings Universitet.
  • Michael Österlund, biträdande programdirektör med ansvar för innehållsproduktion, Sveriges Radio. Tidigare nyhetschef Ekot och chef för område Öst (Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar).