Garanterad säkerhet i 100 000 år

30 min
Ingen människa kan sia in i framtiden. Och ändå är det just den uppgiften som legat på Svensk Kärnbränslehanterings skrivbord i mer än 30 år nu. För det är SKB som från de kärnkraftsproducerande bolagen har fått i uppdrag att ta fram en lösning på hur man ska kunna bygga ett slutförvar för Sveriges samlade mängd använt kärnbränsle om 12 000 ton radioaktivt avfall. En lösning som utlovar garanterad säkerhet i 100 000 år. Del 1 av 3 i Tendens serie "Slutförvaring". Ett program av David Rune.