Sjukdomarna som ökar risken för svår Covid-19 - vilka är de och varför?

20 min
Covid-19 kan slå hårt framför allt mot äldre. Men det finns också en del sjukdomar som kan förvärra läget för en Covid-19-patient. Vilka då, och varför?

Vi hör biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten och Christer Janson, professor i lung- och allergisjukdomar vid Uppsala unviersitet.