Bolåneproblem för äldre, miljööverskattning och självförsörjning

50 min
Att få bolån när man är äldre är svårt – hur resonerar bankerna? De flesta konsumenter överskattar sitt eget miljöengagemang. Nathalie försöker bli helt självförsörjande.

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.41
    Martin Greenbaum - Cloud Walk
    Album: Folk Dances
    Bolag: Martin Greenbaum