Och sedan blev det tyst

24 min
Pyramiden om ensamhet bland seniorer.

I Sverige är kvinnor mer ensamma än män, äldre pensionärer mer än nyblivna och människor i storstäder känner sig mer ensamma än folk på landsbygden.

Ensamhet är inte något gemensamt problem för alla äldre. Och det går att bryta isoleringen.

Vi träffar Inga-Britt Josefsson som deltagit i en Livsberättargrupp och bröt ensamheten.

Och så besöker vi äldreombudsmannen i Stockholm, Linda Vikman och Marie-Louise Söderberg som för Stadsmissionens räkning utvecklat Livsberättargrupper runt om i landet.