وام تحصیلی برای پناهجویان تنها، هشدار سازمان هواشناسی، کمک چند میلیون کرونی سویدن برای مبارزه با کورونا و چند خبر دیگر

2:39 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.