Hamburg: att bli sambo på äldre dagar

25 min
Pyramiden besöker Hamburg där kollektivt boende bland seniorer är stort och växer.

– Hur vill jag leva och bo när jag blir äldre? Det är en fråga som vi alla bör ställa oss.

De senaste 20 åren har det byggts 120 små byggemenskaper med närmare 3 000 lägenheter i Hamburg och stadens ambition är att 20 procent av tomtmarken ska erbjudas sådana här kooperativ.

Vi besöker Casa Nueva, ett kooperativ för seniora damer och vi möter Bendix Bürgener som ansvarar för kontakten med stadens alla byggemenskaper, stöttar med utbildning och nätverkande men har också hand om fördelningen och försäljningen av attraktiv tomtmark.