Sydsamiska

10 min
Daaletje jïh siebriedahkesaernieh Åarjelsaemiengïelesne / I Åarjelsaemien hör du aktualitets och samhällsbevakning på sydsamiska.

Musik som spelats i avsnittet

  • 06.58
    Kajsa Balto - Min máttuid rávvagat
    Album: Min máttuid rávvagat
    Bolag: Dat