Nya droger via nätet – en gråzon

20 min
Varje år dyker det upp omkring 50 nya narkotiska preparat inom EU, syntetiskt framställda kemiska substanser som ofta tidigare var okända för polis, tull och läkare. Preparat som innan narkotikaklassiningen lever i gråzonen mellan vad som är lagligt och olaglig, och som snabbt kan få stor spridning genom försäljning över hundratals sajter på nätet. Vad är nätdroger egentligen? Och hur påverkar de här nya drogerna kropp och hjärna?

På Folkhälsoinstitutet hemsida kan man läsa en lång lista med preparat som har märkliga och komplicerade namn, namn som Bensedron, Etylon, Harmin och 3-flouramfetamin. Det är en lista på substanser som man misstänker är narkotiska preparat men som ännu inte fått en narkotikaklassning.

Det är Folkhälsoinstitutets och Läkemedelsverkets uppgift att rekommendera till regeringen vilka nya substanser som ska få en sådan här klassning, en omständlig process som ofta tar mellan ett halvår och ett år. Samtidigt dyker alltså ständigt nya misstänkta preparat upp. Ofta är det syntetisk framställda kemikalier som liknar cannabis, ecstacy eller amfetamin i kemisk uppbyggnad, i effekter och inte minst i de risker som missbruk av de här drogerna innebär.

Kai Knudsen är överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, och han har de senaste 20 åren arbetat speciellt med akuta drogförgiftningar. De senaste 5-6 åren har han sett en tydlig trend. En ny typ av patienter har dykt upp på akutavdelningarna, patienter som tagit nätdroger, ofta okända blandningar av kemikalier som ofta är relativt ofarliga som ibland leder till så allvarliga tillstånd att ben och armar kan behöva amputeras eller till och med att liv går förlorade.

I programmet hör vi också Nina Dahlman, redaktör för sajten drugsmart.com som drivs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, en organisation som bland annat gjort omfattande enkätundersökningar om skolungdomars drogvanor ända sen början av 70-talet. Förra året var ställde man för första gången frågor om just nätdroger.

Vi får också följa med in på ett laboratorium som drivs av Jan Kehr, forskare vid institutionen för farmakologi och fysiologi vid Karolinska institutet. Hans startade för några år sen ett spinoff-företag, som bland annat kan undersöka ett nytt, okänt preparat och inom bara någon vecka tala om ifall det är ett narkotiskt preparat eller inte.