Inför nya filmen: Olika syn på Hanna Arendt

15 min
På fredag går den tyska regissören Margarethe von Trottas film om Hannah Arendt upp på biodukarna. Därför återutsänder vi idag två inslag som diskuterar Arendts verk. Humanekologen och ekonomen Kenneth Hermele berättar om en bok som hävdar att Eichmanns ondska inte alls var banal - ett spår Hannah Arendt var inne på. Men hennes tankegods består av mycket mer än boken om Eichmann, hör vi i ett inslag av sociologen Göran Adamson.

Hannah Arendts begrepp ”den banala ondskan” har blivit allmängods: hon hävdade att Adolf Eichmann organiserade förintelseläger i Tyskland för att han var en lojal byråkrat som bara utförde det han fått lära sig var hans plikt.

Men kanske är det dags att lägga begreppet på hyllan. Kenneth Hermele berättar om en bok av förintelseforskaren Deborah Lipstadt, som hävdar att Eichmanns ondska inte alls var banal.

Göran Adamson menar att Arendt är högst aktuell idag: inte minst för sin kritik av idén om mänskliga rättigheter. Eftersom naturen inte är god, finns det inga naturgivna rättigheter.

Det som gör att vårt samhälle fungerar är istället just att det är konstruerat, tillverkat, och inte har något med naturen att göra: och det är det enda skydd människan har mot sina medmänniskors ondska.