Studio Ett

89 min
16.00: Nattklubbsbranden i Brasilein - hur riskabel är pyrotekniken?, intresset för läxhjälp exploderar, olaglig filmning på sjukhus blir rättssak och reportage om varslade Peter Ekström som jobbat som montör i 30 år 17.00:Unga och självmord, fortsatt oro i Egypten, klimatkompensation och reportage om Detroits överlevande