Signhild Arnegård Hansen vågade satsa

39 min
Signhild Arnegård Hansen insåg vid trettio års ålder att hennes livssituation var ohållbar. Hennes son led av flera handikapp, dagarna styckades upp av ständiga besök hos specialistläkare, samtidigt som två småbarn också behövde tas om hand. Lösningen blev att våga. Hon slutade sitt arbete som lärare och tillsammans med sin make valde hon att starta ett företag i en branch de inte kände till, men de hade en idé de trodde på.

Signhild Arnegård Hansen är tillsammans med sin make grundare av Svenska Lantchips AB och före detta ordförande i Svenskt Näringsliv. Hos Ulf Elfving på söndag berättar hon om vägen dit, om motvind och medgång, om entreprenörsskap och vad som krävs för att våga.