Geoingenjörskonst bromsar global uppvärmning

20 min
Rymdspeglar som reflekterar bort solljus från jorden och konstgjorda träd som specialdesignats för att suga upp koldioxid i mängder. Är det så vi ska bromsa den globala uppvärmningen om utsläppen av klimatgaser inte minskar? Det tror forskare som nu utvecklar olika tekniker för att manipulera klimatet i syfte att hålla nere jordens temperatur. Det kallas geoengineering eller geoingenjörskonst. Förespråkarna ser planetär ingenjörskonst som helt nödvändigt för att komma tillrätta med global uppvärmning. Kritikerna ser enorma miljörisker. Vem vet vad som händer när vi börjar att mixtra med jordens klimatsystem?

Geoingenjörskonst är ett forskningsområde som fortfarande till stora delar ligger i sin linda. Nu ska forskare vid Linköpings universitet i ett stort projekt intervjua allmänhet och forskare för att pejla attityder och frågor kring dessa nya, tänkta, klimattekniker.

Tanken är att låta människor komma till tals innan stora teknikförändringar sjösätts. Risken är annars, menar Linköpingsforskarna, är att människor upplever att forskarna går bakom ryggen på dem, något som tidigare bland annat har märkts i debatten och politiken kring genmodifierade grödor.

Vetandets Värld möter Victoria Wibeck, docent i miljövetenskap vid Linköpings universitet. Hör henne berätta om det nya samhällsvetenskapligt inriktade projektet kring geoingenjörskonst.