Studio Ett

88 min
16-timmen: Jobbpakten, Dåliga språkkunskaper bland svenska ungdomar och Smogen i Peking värre än någonsin. 17-timmen: Politikernas rätt till pensioner debatteras, 80 år sedan Hitler tog makten, Svårt att köpa bostad för unga och Islands väg in i EU