Varför blir en del covid19-patienter förvirrade?

19 min
Vissa patienter med svår Covid19 uppträder förvirrat på ett ovanligt sätt. En läkare berättar för oss att de ibland kan uppfattas som zombier. Vad skulle förvirringen kunna bero på?

Vid kraftiga infektioner med hög feber kan en person bli förvirrad. Efter respiratorvård är också förvirring vanligt. Men läkare vittnar nu om att vissa patienter med svår covid-19 uppträder förvirrat på ett ovanligt sätt. Hos anhöriga och personal kan en del patienter beskrivas som att de inte fungerar normalt, att de har tappat sitt logiska tänkande och att de upplevs som zombier.

Vad skulle det här kunna bero på? Är det infektionen som skapar en inflammation i hjärnan, eller viruset SARS-CoV-2 som påverkar hjärnan eller är det pyttesmå blodproppar som knappt syns som ställer till med problemen? Vi resonerar om möjliga tänkbara förklaringar, och vilken forskning som behövs för att förklara fenomenet.

Både förvirring och svaghet efter vård i respirator kräver också en annan typ av eftervård. Socialstyrelsen räknar med att sjukhus, vårdcentraler och kommuner och måste förändra eftervården på liknande sätt som intensivvården har förändrats för att ta hand om covid-19 patienter.