Plyppi ja poronvasikka - Plupp och renkalven 3

Här finns inget ljud
Yhtenä kevätalven päivänä syntyy pikkunen poronvasikka. Sen jälkhiin Plyppi lähtee vaelthaan yhessä poroitten kans. / Det är vår, renarna kommer tillbaka från vinterbetet och djuren får ungar.

Författare: Inga Borg

Översättning: Jonna Palovaara

Berättare: Elina Isaksson Kruukka

Producent: Pia Lakkapää och Linda Marakatt

Musik: Åsa Blind och Catarina Utsi