Ulf Danielsson - Sången

4:25 min
– Inget kommer att förbli som förut och en återgång till det det som var kommer inte att vara möjlig.

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik, ledamot av Kungliga vetenskapsakademin och populärvetenskaplig författare.

Han har under årens lopp fått ta emot många utmärkelser och priser för sitt arbete kring strängteori och kosmologi, och det han kanske är särskilt stolt över är Harry Martinsonpriset som han tog emot 2016.