När kan läkemedel mot covid19 godkännas?

20 min
Stora förhoppningar har funnits om att ett läkemedel som testats mot covid19 ska ge god effekt. Men vad krävs för att patienter i EU ska kunna behandlas med nya läkemedel?

Mycket forskning handlar nu om att testa redan existerande läkemedel för att se om de skulle kunna fungera mot den nya sjukdomen covid19. Men hur starka belägg finns det för att medlen fungerar och vad måste till för att studier kring läkemedlen verkligen ska kunna ge relevanta svar? Och dessutom vara säkra för patienterna?


Ett av läkemedlen som har lyfts fram är remdesivir, som ursprungligen togs fram kampen mot ebola. Det fungerade inte mot den sjukdomen, men har nu plötsligen godkänts som behandling mot covid19 i USA. Hur starka belägg finns eller kommer att finnas för att läkemedlet verkligen är effektivt? Vi hör också om vilka andra behandlingar som nu undersöks av forskarna.