Kan ett vaccin rädda ekonomin – och vilka leder jakten?

26 min
Jakten på ett coronavaccin har samlat både nationer och pengar i en sällan skådad omfattning. Men hur ser maktspelet bakom jakten ut, vilka har kommit längst – och vad skulle en flopp innebära?

Programledare:
Hanna Malmodin

Gäster och röster i programmet:
Johan Unnerus, aktieanalytiker Pareto Securities
Kristian Åström, ekonomikommentator
Paolo Gentiloni, ekonomikommissionär
Ursula von der Leyen, ordf EU-kommissionen
Donald Trump, president USA
Anthony Fauci, chef National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Johan Brun, senior medicinsk rådgivare LIF
Johan Giesecke, fd statsepidemolog
Dario Gil, chef IBM Research

Tekniker:
Brady Juvier

Producent:
Olof Wijnbladh