Hotade arter räddas av kyrkogård och jätteekorre som svävar i skymningen

96 min
Kyrkogården i Uppsala skapar livsutrymme åt gullvivor och salamandrar, arters som hotas av ett krympande odlingslandskap. Möt en av världens största ekorrar, en glidflygare från Borneo.

Kyrkogården Berthåga i Uppsala ger plats åt odlingslandskapets hotade arter.  Fältreporter Lena Näslund möter Svenska kyrkans Lisa Gustavsson Flygt. Och Karin Ahrné och Sebastian Sundberg från Artdatabanken har tittat närmare på artrikedomen när gräsöknen ersätts med dammar och ängar.

På Borneo lever en av världens största ekorrar: ljusbrun jätteekorre. I skymningen svävar den i väg för att leta mat. Reportage av Ingrid Engstedt Edfast och Anna Torgnysdotter.

Bygg ditt eget insektshotell. Karin Gyllenklev och dottern Irma sätter igång borrmaskinen.

I veckans kråkvinkel oroar sig Lisa Henkow för backsipporna.

Programledare är Mats Ottosson.

Musik som spelats i avsnittet

  • 07.03
    Tom Lehrer - Poisoning Pigeons In The Park
    Album: More Of Tom Lehrer
    Bolag: Shout!