Elrullstolen - farligare än vi trott?

40 min
Olyckorna med elrullstolar har trefaldigats. Är de i själva verket ett större problem än de kritiserade mer ungdomliga elskotrarna?

Vi har bjudit in Marie Nordén, generalsekreterare i NTF och Marina Carlsson på Personskadeförbundet för att reda ut detta.

Skogsvildrenen som är utrotad i Sverige men nu håller arten på att återinföras i Finland. Hot eller möjlighet? Och är Småländska höglandet en bra utplacering av skogsvildrenen? Biologen Stig Olof Holm på Umeå universitet berättar.

Dessutom: Kommer vi någonsin förstå var skiljelinjen går mellan "yngre äldre" och "äldre äldre"? Och naturligtvis diskuterar vi Sveriges nyinförda myndighet.

Programledare: Thomas Nordegren
Bisittare: Louise Epstein
Producent: Jakob Runevad Kjellmer