Stödsamtal ska rädda vårdpersonal från utbrändhet

20 min
Kan dagliga samtal med psykologer göra att vårdpersonal klarar coronakrisen? De som stod främst i frontlinjen ingår nu i ett speciellt forskningsprojekt.

En strid ström av ambulanser med patienter från Järvafältet i Stockholm började köra till St Görans sjukhus i Stockholm i slutet på mars. Personalen upplevde det som en krigssituation med fyra gånger så hög beläggning som normalt.


Psykologerna på sjukhusets smärtenhet var snabba med att erbjuda stöd till personalen. Nu ingår de i ett sällsynt forskningsprojekt där varje arbetslag dagligen får samtala med en psykolog för att reflektera över vad som inträffat och vad som utspelar sej på avdelningen. Forskarna fångar upp vad som händer hos personalen och hur gruppen kan skapa styrka för att klara av de hårda påfrestningarna.

Vissa i personalgruppen har också utsetts till känselspröt eller det som kallas mentorer för att fånga upp stämningarna på arbetsplatsen. Under arbetets gång kommer också stödinsatserna att förändras allt efter personalens behov. Forskningsprojektet sattes igång på en vecka, där alla chefer som undersköterskor får stöd.


Just nu känner många tomhet och trötthet, och en märklig situation uppstår när krigssituationen på arbetsplatsen konfronteras med soliga sommarleenden utanför sjukhusets dörrar.


Medverkande: Anna William-Olsson /intensivvårdssjuksköterska på St Görans sjukhus, Birgitta Olgren/enhetschef intensivvårdsavdelningen på St Görans sjukhus, Rikard Wicksell/psykolog och forskningschef på smärtenheten vid St Görans sjukhus och forskare på Karolinska institutet, Anna Finnes/psykolog och forskare på avdelningen för psykologi på Karolinska institutet, Aleksandra Sjöström-Bujacz/ psykolog och forskare på avdelningen för psykologi på Karolinska institutet.