Therése Eriksson - Om Coronakrisen hade kommit år 2000

4:16 min
– Hade jag vågat lämna mamma ensam? Helt utan tillsyn och fullt av gömställen för vin?

Therése Eriksson (tidigare Jarland) är grundare av och utvecklingschef på barnrättsorganisationen Maskrosbarn. Maskrosbarn har funnits sedan 2005 och arbetar med att stödja ungdomar som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk samt för fram barns perspektiv till myndigheter och beslutsfattare.