Har vi tänkt för lite på corona som en klustersmitta?

19 min
Coronaviruset tycks ha en tendens att sprida sig på ett annat sätt än en vanlig influensa - mer i kluster, och mera ojämnt. Är det i så fall något vi har förbisett i bekämpandet av den?

Vi diskuterar med förra statsepidemiologen Annika Linde och med smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo på Region Gävleborg. Är klusterspridningen speciell för det här viruset? Och borde vi ägna mer kraft åt smittspårning?