Studio Ett 29 maj

103 min
Gripandet av CNN-team i Minneapolis. Äldrevården - hur hamnade vi här? Hör tecknaren, barnboksförfattaren och konstnären Jan Lööf. Intervju med Egyptiske författaren Ezzedine Choukri Fishere, om livet efter corona. Klartecken för allsvenskan och andra idrotter. Gränsbesked. Corona i Asien, Indien och Sydostasien. Han är en läkarlänk mellan isolerade covid-19 patienter och deras anhöriga. Folkhälsomyndigheten avråder tillfälliga sexuella relationer. Bivänligaste kommunen.