Vi skriver vidare

18 min
En musikgudsjänst där en av singer-songwriter-genrens största, Rickie Lee Jones, för första gången får sina texter tolkade på svenska.

Maria Larsson och Robert Erikssons tal kan du lyssna till separat, eller ladda ned.

Historien bakom albumet ”The sermon on Exposition boulevard”, som sångerna i gudstjänsten är hämtade ur, börjar i Harlem i New York, i gatumiljö bland marginaliserade människor. En vän till Rickie Lee Jones, som arbetade med socialt utsatta, bad henne komma och läsa text ur Nya Testamentet till musik. Väl där så började hon sjunga och improvisera och skriva vidare på både text och musik. Och så föddes detta album, där berättelser från nya testamentets Jerusalem sipprar fram och flätas in i berättelser om att vara människa i en urban och oborstad nutidsmiljö. Det är något speciellt med hur Rickie Lee Jones just skriver vidare på berättelserna som sen inspirerade mig att skriva vidare på hennes texter när jag skulle översätta till svenska. I gudstjänsten tar vi avstamp i Rickie Lees låtar, och skriver vidare, och blandar in oss själva och våra vardagsliv. Och det är där, i gränslandet mellan teologi och poesi, som vi sjunger.

I Betlehemskyrkan i Göteborg har kulturen en central plats och här finns ofta litteratur, konst eller musiksatsningar med i gudstjänsterna.

Föreställ dig för ett ögonblick att den första halvan av livet innebär uppvärmning, eller byggandet av en flotte. Och den andra halvan av livet innebär att ge sig ut på en resa över havet, att börja leva livet och inte bara – som det kan kännas efter ett tag - överleva livet. Det finns människor som redan är ute på havet med flotten och det finns de som aldrig vågade ge sig ut på resan med sin flotte. Båda dessa livsval skildras i konst och musik och i heliga texter. Vi finner de olika livsvalen i Bibelns berättelser. Konst och musik har ofta det gemensamt med Bibeln, nämligen att i Bibeln finns inga censurerade liv.

Bibeltexter

Joh 12:24

Musik

Rickie Lee Jones musik med textolkningar av Maria Larsson och Robert Eriksson:
Where I like it best / Du är där jag helst vill va´
Circle in the sand / Cirklar i sanden
Fallin up / Faller uppåt
I was there / Jag var där
Seventh day / Sjunde dagen

Må din väg gå dig till mötes/P Harling
Instrumentalt stycke för piano och orgel/M Larsson
Se hur Gudsvinden bär/I Johánsson

Medverkande

Robert Eriksson, predikan och sång
Maria Larsson, gudstjänstledning, piano och sång 
Paul Biktor Börjesson, gitarr och musikproduktion
Henrietta Adamsson Eryd och Karin Bengmark, sång
Ola Jansson, piano och orgel

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.06
  Robert Eriksson, 
Maria Larsson, 
Henrietta Adamsson Eryd, Karin Bengmark, Ola Jansson, 
Paul Biktor Börjesson - Du är där jag helst vill va
  Kompositör: Rickie Lee Jones
 • 11.15
  Rickie Lee Jones - Cirklar i sanden
  Robert Eriksson, 
Maria Larsson, 
Henrietta Adamsson Eryd, Karin Bengmark, Ola Jansson, 
Paul Biktor Börjesson
  Textförfattare: Maria Larsson, Robert Eriksson
 • 11.18
  Robert Eriksson, 
Maria Larsson, 
Karin Bengmark, Ola Jansson - Må din väg gå i till mötes
  Kompositör: P Harling
 • 11.22
  Rickie Lee Jones - Faller uppåt
  Robert Eriksson, 
Maria Larsson, 
Henrietta Adamsson Eryd, Karin Bengmark, Ola Jansson, 
Paul Biktor Börjesson
  Textförfattare: Maria Larsson, Robert Eriksson
 • 11.41
  Maria Larsson - Instrumentalt stycke
  Maria Larsson,Ola Jansson
 • 11.44
  Rickie Lee Jones - Jag var där
  Robert Eriksson, 
Maria Larsson, 
Henrietta Adamsson Eryd, Karin Bengmark, Ola Jansson, 
Paul Biktor Börjesson
  Textförfattare: Maria Larsson, Robert Eriksson
 • 11.53
  Robert Eriksson, 
Maria Larsson, Karin Bengmark, Ola Jansson - Se hur Gudsvinden bär
  Kompositör: I Johánsson
 • 11.55
  Rickie Lee Jones - Sjunde dagen
  Robert Eriksson, 
Maria Larsson, 
Henrietta Adamsson Eryd, Karin Bengmark, Ola Jansson, 
Paul Biktor Börjesson
  Textförfattare: Robert Eriksson, 
Maria Larsson