Förnuft och känsla

44 min
Känslor är irrationella och leder oss vilse, förnuftet rationellt och leder rätt – så brukar man säga. Men är det så enkelt?

Senare års forskning har gjort spännande upptäckter när det gäller känslornas roll i beslutsfattande – förnuftet verkar inte klara den saken på egen hand. Men vad betyder det för forskning och vetenskap?  Vad är känslornas roll i kunskapsprocessen? Hur förhåller sig förnuft och känsla till varandra? Står känslan i vägen för förnuftet – eller bakom det? Bör vetenskap och forskning utgå från känslan eller undvika den?

Jonna Bornemark och Åsa Wikforss, båda författare och professorer i filosofi, diskuterar förnuft, känsla och kunskap i veckans samtal.

Programledare: Tithi Hahn
Producent: Mårten Arndtzén

Musik som spelats i avsnittet

  • 17.00
    Bo Kaspers Orkester - Ett & Noll (Album Version)
    Album: Amerika
    Bolag: Columbia